Yasal Uyarı ve Kullanım Koşulları
İşbu Mimaki İnternet Sitesi Feragatnamesi (“Feragatname”), Mimaki Eurasia Dijital Baskı Teknolojileri Pazarlama Limited Şirketi (“Mimaki”) ile İnternet Sitesi’ne (“İnternet Sitesi”) girmeniz veya bu İnternet Sitesi’nde yer alan herhangi bir bilgiyi kullanmanız, Mimaki ile aranızdaki anlaşma gereğince aşağıda yer alan hüküm ve koşulları okuduğunuz, anladığınız ve kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Buna ek olarak, İnternet Sitesi’ne erişim sağlamanız veya İnternet Sitesi’nde yer alan herhangi bir bilgiyi kullanmanız halinde hüküm ve koşullara ek olarak, yerel hukuk veya Mimaki ile aranızdaki ilişki çerçevesinde ilgili uygulanacak kanun ve ikincil mevzuatı, ihracat ve yeniden ihracata ilişkin ilgili kanun ve diğer yasal düzenlemeler de dahil olmak üzere geçerli tüm yasal düzenlemeleri kabul ettiğinizi onaylamaktasınız. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde lütfen işbu İnternet Sitesi’ni kullanmayınız.

Mimaki, bu İnternet Sitesi’nde yayımlanmakta olan herhangi bir bilgiye ve ürün ve hizmetlerine ilişkin olarak çeşitli yenileme ve geliştirme çalışmaları yapabilecek ve bunları önceden haber vermeksizin uygulamaya koyabilecektir. Buna ek olarak, Mimaki, bu yasal uyarıda yer alan tüm koşul ve hükümleri önceden herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.

Genel Bilgilendirme
Bu Feragatname, mülkiyet haklarına ve telif hakları ile İnternet Sitesi’ni kullanımınıza ilişkin dikkat edilmesi ve uyulması gereken bilgilendirmeleri içermektedir.

Bu İnternet Sitesi ve İnternet Sitesi’nde yer alan tüm içerik hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, basılamaz, başka bir internet sitesine yüklenemez, herhangi bir üçüncü kişiye fiziksel veya dijital ortamda iletilemez, dağıtılamaz, Mimaki’nin önceden temin edilmiş yazılı izni olmaksızın bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz veya herhangi bir üçüncü kişinin erişim veya kullanımına verilemez.

Mimaki, İnternet Sitesi içerisindeki tüm sayfa ve içeriklere yönelik olarak, şahsi bilgisayarınızdan ve yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanımlarınız için size münhasır olmayan, devredilemez sınırlı bir erişim ve görüntüleme izni sunmaktadır. Bu izin, başta İnternet Sitesi’nde yer alan içeriği değiştirmemeniz, tüm telif hakları, marka hakları ve diğer mülkiyet haklarına ilişkin hüküm ve koşullar olmak üzere Feragatname içerisinde veya İnternet Sitesi içerisinde başkaca belirtilen hüküm, koşul ve bildirimlere uyacağınızı kabul etmenize bağlıdır.

Yukarıda yer alan açıklamalara bağlı olmaksızın, kendi lisans hüküm, koşul ve bildirimlerine tabi herhangi bir yazılım veya diğer materyaller için indirme, erişim veya İnternet Sitesi üzerinden diğer kullanım işbu Feragatname içerisinde yer alan hüküm, koşul ve bildirimlere tabidir. Feragatnamede yer alan hüküm, koşul ve bildirimlere aykırı hareket etmeniz halinde Mimaki, önceden bildirimde bulunmaksızın size tanınmış tüm hakları direkt olarak feshedebilecektir. Böyle bir durumda, elinizdeki veya kontrolünüzdeki tüm kopyaları derhal imha etmeniz gerekmektedir.

Mimaki, yukarıda ifade edilen sınırlı erişim ve görüntüleme izni haricinde size herhangi bir patent, marka hakkı, telif hakkı veya diğer mülkiyet veya fikri mülkiyet hakları kapsamında açık veya zımni olarak herhangi bir hak veya lisans vermez. İnternet Sitesi’nde yer alan tüm içerik, hiçbir şekilde başka bir internet sayfasında veya ortamda paylaşılamaz.

Şirket E-postaları
Mimaki çalışanları ile gerçekleştirdiğiniz e-posta yazışmaları ve e-posta ekleri kişiye özel olup gizli bilgiler içeriyor olabilir. Söz konusu yazışmalar yalnızca alıcılarına yönelik ve gizlidir. Eğer bu e-posta mesajının size yanlışlıkla iletildiğini düşünüyorsanız lütfen derhal göndereni bilgilendiriniz ve ardından tüm kopyaları ile birlikte söz konusu e-postayı siliniz. Söz konusu e-postanın içeriği hiçbir şekilde kullanmamalı ve ek(ler)ini açılmamalıdır. Hedeflenen alıcı değilseniz bu e-posta veya bu e-posta ek(ler)inde yer alan bilgi ve belgelerin içeriğine dayanarak herhangi bir işlem  yapmak kesinlikle yasaktır.

Mimaki çalışanları tarafından gönderilen e-postalar içerisinde yer alan görüşler yazarına aittir ve Mimaki’nin görüşleri olmayabilir. Mimaki, e-postalarda virüs bulunmadığından emin olmak için makul tüm önlemleri almış olmakla birlikte şirket e-postalarının veya e-posta ek(ler)inin virüs içermediğini garanti etmez ve e-posta veya ek(ler)inin kullanımından kaynaklı meydana gelebilecek zararlardan doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Lütfen Mimaki’nin güvenlik amacıyla e-posta trafik verilerini ve ayrıca e-posta içeriğini izleyebileceğini unutmayın.

Belirli Sorumluluk Reddi Beyanları 
Bu İnternet Sitesi, bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. İnternet Sitesi’nde yer alan bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğu hiçbir surette garanti ve taahhüt edilmemektedir. İnternet Sitesi, teknik hatalar ve yazım hataları içerebilir.

Mimaki, İnternet Sitesi’nde yer alan bilgilerin güncel tutulmasından veya yayımlanan herhangi bir bilginin doğruluğunu veya eksiksizliğini sağlamak için İnternet Sitesi’nin güncellenmesinden sorumlu değildir. Bundan dolayı, İnternet Sitesi’nde yer alan ürün ve hizmetlere veya diğer konulara ilişkin olarak herhangi bir karar vermeden önce yayımlanan tüm bilgilerin doğruluğunu ve eksiksizliğini teyit etmelisiniz.

Mimaki, kendisine bildirilmiş olan sorunun çözümü amacıyla bilgi vermeyi seçse dahi bildirilen sorunların Mimaki tarafından çözüleceğine dair hiçbir garanti vermemektedir.

Gizli Bilgiler 
Mimaki sizden İnternet Sitesi aracılığı ile gizlilik içeren veya özel bilgi almak istemez. Bununla birlikte, Mimaki’ye gönderilen herhangi bir bilgi veya belgenin Gizli Olmadığının kabul edileceğini lütfen unutmayın.

Mimaki’ye herhangi bir bilgi, belge veya materyal göndermek suretiyle söz konusu bilgi, belge veya materyaller için Mimaki’ye sınırlandırılmamış ve geri alınamaz bir şekilde çoğaltma, dağıtma, yayımlama, halka açık bir şekilde görüntüleme, değiştirme, bunlardan türemiş çalışmalar yapma veya hazırlama ve sair işlemler için lisans vermiş olursunuz. Ancak, Mimaki’ye bilgi, belge veya materyal gönderirken aşağıda belirtilen durumlar haricinde adınız açıklanmayacak veya herhangi bir şekilde halka açık hale getirilmeyecektir:

(a) adınızı kullanmak için doğrudan sizin izniniz alınmışsa,

(b) İnternet Sitesi’nin belirli bir bölümüne gönderdiğiniz bilgi, belge veya materyallerin adınız ile birlikte yayımlanacağı veya başka bir şekilde kullanılacağı tarafınıza önceden bildirilmişse,

(c) ilgili yasal düzenlemeler sebebiyle adınızı paylaşmamız gerekiyorsa.

Ürün veya hizmetleri almak amacıyla Mimaki’ye gönderdiğiniz kişisel veri içeren ve/veya kişisel olarak tanımlanabilecek bilgi, belge veya materyaller başta Mimaki Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Prosedür olmak üzere kişisel verilerin işlenmesine ilişkin diğer Mimaki şirket içi politika ve prosedürleri ve Mimaki gizlilik politikalarına uygun olarak kullanılacaktır.

Küresel Kullanılabilirlik
Mimaki’nin Dünya Çapında Ağ’da (World Wide Web) yayımladığı bilgiler, Mimaki ürünlerine, programlarına veya hizmetlerine ilişkin olarak ülkenizde duyurulmayan veya mevcut olmayan referanslar veya çapraz referanslar içerebilir. Bu tür referanslar, Mimaki’nin söz konusu ürün, program veya hizmetleri ülkenizde duyurmayı veya kullanıma sunmayı planladığı anlamına gelmez. Sizin için mevcut olan/olabilecek ürün, program ve hizmetler hakkında bilgi edinebilmek için lütfen yerel Mimaki irtibat kişisi ile iletişime geçin.

İş ilişkileri
Bu İnternet Sitesi, Mimaki’ye ait olmayan internet sitelerine veya diğer kaynaklara linkler veya referanslar sağlayabilir. Mimaki, Mimaki internet sitesi’nden atıfta bulunulabilen, erişilebilen veya bağlantılı olabilecek üçüncü taraf internet siteleri veya üçüncü taraf kaynakları hakkında hiçbir beyanda bulunmaz, garanti vermez veya başka taahhütlerde bulunmaz. Mimaki’ye ait olmayan bir internet sitesine bağlantı, Mimaki’nin söz konusu internet sitesini veya sahibinin içeriğini veya kullanımını onayladığı anlamına gelmez. Ayrıca Mimaki, bir Mimaki internet sitesinden bu tür üçüncü tarafları öğrenmiş olsanız (veya bir link aracılığıyla bu tür üçüncü taraf internet sitelerine bağlansanız) dahi üçüncü taraflarla girebileceğiniz herhangi bir işlemin tarafı değildir ve bu tür işlemlerden sorumlu değildir. Dolayısıyla, Mimaki’nin bu tür üçüncü taraf sitelerin veya kaynakların mevcudiyetinden sorumlu olmadığını ve üçüncü taraf siteler veya kaynaklarda bulunan veya bunlardan temin edilebilen herhangi bir içerik, hizmet, ürün veya diğer materyallerden sorumlu olmadığını ve herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul etmiş olursunuz.

Mimaki logosu içeren ancak Mimaki’ye ait olmayan bir internet sitesine erişim sağladığınızda, lütfen söz konusu internet sitesinin Mimaki’den bağımsız olduğunu ve Mimaki’nin bu internet sitesindeki içeriği kontrol etmediğini biliniz. Virüslerden, solucanlardan (worms), truva atlarından (trojan horses) ve diğer potansiyel zarar verici programlardan korunmak için gerekli önlemleri almak ve bilgilerinizi uygun gördüğünüz şekilde korumak sizin takdiriniz ve sorumluluğunuzdadır.

Bu İnternet Sitesi’ne Link vermek
Bu İnternet Sitesi’ne yönelik tüm linklere ilişkin olarak, Mimaki tarafından link ve link tarafından etkinleştirilen sayfalara ilişkin aşağıda yer alan hususlar kesinlikle bulunmamak suretiyle her halükârda Mimaki tarafından yazılı bir şekilde onay alınmalıdır:

(a) bu İnternet Sitesi’ndeki herhangi bir sayfanın etrafında çerçeveler oluşturmak veya bu İnternet Sitesi’ndeki herhangi bir içeriğin görsel sunumunu veya görünümünü herhangi bir şekilde değiştiren diğer teknikleri kullanmak,

(b) Mimaki ile olan ilişkinizin yanlış beyan edilmesi,

(c) Mimaki’nin sizi, internet sitenizi veya hizmet veya ürün tekliflerinizi onayladığını veya uygun bulduğunun ima edilmesi, ve

(d) Mimaki hakkında yanlış veya yanıltıcı izlenimler sunmak veya Mimaki adı veya ticari markaları ile ilişkili saygınlığa başka bir şekilde zarar vermek.

Bu İnternet Sitesi’ne link verme izninin başka bir koşulu olarak, Mimaki’nin herhangi bir zamanda, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu İnternet Sitesi’ne link verme iznini sonlandırabileceğini kabul etmektesiniz. Böyle bir durumda, bu İnternet Sitesi’ne giden tüm linkleri derhal kaldırmayı ve herhangi bir Mimaki ticari markasını kullanmayı bırakmayı kabul etmektesiniz.

Çeviriler
Bu İnternet Sitesi’nde yer alan bazı metinler, Türkçe dışındaki başka dillerde de sunulabilir. İnternet Sitesi’nde yer alan metinler, bir kişi tarafından veya herhangi bir insan müdahalesi veya incelemesi olmaksızın yalnızca bilgisayar yazılımı kullanılmak suretiyle çevrilebilir. Bu çeviriler size kolaylık sağlamak için sunulmuştur ve Mimaki, ister bilgisayarda oluşturulmuş isterse bir kişi tarafından gerçekleştirilmiş olsun, çevirinin doğruluğu veya eksiksizliği ile ilgili hiçbir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Ek koşullar için lütfen aşağıda yer alan Feragatname Bildirisi’ne bakın.

Feragatname Bildirisi
Bu internet sitesi’nin kullanımından kaynaklı riskler yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Yayımlanan tüm materyaller, bilgiler, ürünler, yazılımlar, programlar ve hizmetler “olduğu gibi” herhangi bir güvence veya garanti olmaksızın sağlanmaktadır.

Mimaki, kanunlar çerçevesinde tanınan en geniş kapsamıyla, bütün açık, zımni, kanuni ve diğer beyan, garanti ve taahhütleri ve limitsiz olanlar da dahil olmak üzere ürünlerin satın alınabilir oldukları, belirli bir işlem için kullanılabilir oldukları ve fikri ve sınai haklar ile diğer mülkiyete ilişkin hakların ihlal edilmemekte olduğu hususları da dahil olmakla birlikte ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla açıkça reddeder.

Mimaki, herhangi bir sınırlama olmaksızın, bu internet sitesi’nin kesintisiz, güncel, güvenli veya hatasız olacağına dair hiçbir taahhütte bulunmaz ve garanti vermez.

Bu internet sitesi üzerinden indireceğiniz veya başka bir şekilde temin edeceğiniz materyaller, bilgiler, ürünler, yazılımlar, programlar veya hizmetlere ilişkin olarak veri sızıntısı dahil sizin bilgisayarınızda veya sistemlerinizde oluşabilecek hasarlardan kendinizin sorumlu olduğunu kabul etmektesiniz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması
Mimaki’nin, bu internet sitesi ile, bu internet sitesi’nin kullanımı ile, bu internet sitesi üzerinden erişilen, link veya referans sağlanan herhangi bir site veya kaynak kullanımı ile veya herhangi bir materyal, bilgi, ürün veya hizmetin kullanımı, indirilmesi veya erişim sağlanması ile ilişkili veya sayılan durumlardan kaynaklanan ve hiçbir sınırlama olmaksızın herhangi bir kar kaybı, iş durması, iş gecikmesi, birikim kaybı veya program ya da veri kaybı dahil olmak üzere herhangi bir türde doğan doğrudan, dolaylı, arızi, özel, cezai, bağlı zararlar dahil tüm zararlardan dolayı herhangi bir tarafa karşı sorumluluğu bulunmaz. Mimaki, bu tür zararların meydana gelebileceğine dair açık bir şekilde bildirimde bulunmuş olsa dahi sorumlu tutulamaz.

Bu madde ve içerdiği muafiyet ve sorumluluk sınırlandırması beyanı, herhangi bir sözleşme, garanti, haksız fiil veya başka bir hukuk kuramı dahil olmak üzere her türlü durum için geçerlidir.

Bu İnternet Sitesi aracılığıyla sunulan belirli materyaller, bilgiler, ürünler, yazılımlar ve hizmetler için ek veya farklı şartlar, koşullar ve bildirimler geçerli olabilecektir. Bu tür ek veya farklı şartlar, koşullar ve bildirimler ile işbu Feragatname hüküm ve koşulları arasında bir uyuşmazlık olması halinde söz konusu belirli materyaller, bilgiler, ürünler, yazılımlar ve hizmetler için geçerli ek veya farklı şartlar, koşullar ve bildirimler öncelikli olarak uygulanacaktır. Böyle bir durumda lütfen ilgili (uygulanabilir) anlaşma veya bildirime bakınız.